Contract solutions

Contract solutions

Van Tunen: de zekerheid van een kundig en ervaren team en het juiste materieel voor uw project

Projectpartner van start tot finish

Baggerwerkzaamheden, kust- en oeverwerken, groot grondverzet? Uw projectpartner Van Tunen adviseert, ondersteunt, voert uit en biedt oplossingen op maat. Van grootschalige baggerwerkzaamheden tot complexe kust- en oeverwerken: met onze geavanceerde machines, grondige kennis en jarenlange ervaring zetten we elke keer die extra stap om te zorgen dat uw projecten conform uw kwaliteitseisen en binnen de gestelde termijn worden uitgevoerd.

Onze inzet – uw meerwaarde

Gedegen advies, (customized) materieel naar wens en behoefte, ervaren projectteams, deskundig technisch support: Van Tunen heeft alles in huis voor een optimale uitvoering en begeleiding van uw projecten. Waar ook ter wereld, wanneer dan ook, reken gerust op ons bij:

 • kustbescherming en oeverbescherming – aanleg en onderhoud
 • havenwerken – verbetering en uitbreiding
 • golfbrekers / breakwaters (X-blocks, Tetrapods, corelocs e.d.) – bouw, verwijdering, vervanging
 • baggerwerkzaamheden
 • logistiek, transport, bevoorrading en selectie van stenen en rotsen
 • grootschalig en gedetailleerd grondverzetwerk
 • landaanwinningsprojecten (stortwerkzaamheden)

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

QHSE – VAN TUNEN & KWALITEIT EN VEILIGHEID

Bij Van Tunen garanderen we dat alle werkzaamheden veilig en zonder schade aan mens, milieu, locatie of materieel worden uitgevoerd. Zo werken wij altijd conform het VGM-beleid (we zijn natuurlijk VCA-gecertificeerd) en met nieuwe of jonggebruikte machines om de CO2- uitstoot te beperken. Ook zijn TRA (Taak Risico Analyses en procedures), werkplekinspecties, materieelinspecties, advies en correct gebruik van PBM, dagelijkse werkbesprekingen en een wekelijks veiligheidsoverleg standaardprocedures bij ons. Om te (blijven) voldoen aan de allerhoogste QSHE-eisen werken wij continu aan het verbeteren van deze procedures, onze communicatie en samenwerking. Bij grote projecten is bovendien altijd de volgende voorbereidende documentatie aanwezig:

 • Uitvoeringsplan en tijdschema
 • Gedetailleerde project- en kwaliteitsprocedures en HAZID / risicoanalyses
 • Plan met risicobeperkende maatregelen
 • Projectspecifiek QA-HSE plan, -beleid, -doelstellingen
 • Procedures inzake onderaanneming
 • QHSE Trainingmatrix en assessmentformulier