04/2020 Baggerwerken havengeul Blankenberge (Belgie)

Jaarlijks wordt de havengeul opnieuw gebaggerd omdat door zwaarder weer er behoorlijk wat verzanding plaats vindt. Vele kuubs zand liggen momenteel in de weg om de haven goed en veilig in- of uit te varen.

Dit jaar is DEME hier te vinden om de havengeul op te knappen en daar mogen wij bij helpen. Meerdere van onze dumpers CAT730 en CAT745 rijden op- en aan om te assisteren bij de activiteiten.