11/2020 : Het nieuwe natuurgebied De Markerwadden!

Het natuurproject van Nederland! En niet alleen bekend in Nederland want dit herstelproject van de natuur is een van de bekendste en grootste projecten in West-Europa: De Marker-Wadden.

Door de werkzaamheden die onze klant Boskalis hier verricht, zal het ecologisch verarmde Markermeer transformeren in een dynamisch gebied dat rijk is aan dieren- en plantenleven, door het creëren van natuureilanden met behulp van zand, klei en fijn sediment.

Een project om trots op te zijn! En met een bescheiden stukje trots, is ook ons equipment te vinden om een aantal van de activiteiten voor haar rekening te nemen. Op de foto zie je onder andere onze CAT 340MRE aan het werk.

Beelden zeggen natuurlijk meer dan duizend woorden, bekijk hier de prachtige foto’s van Boskalis over haar stempel op het Markerwad.