02/2015 Boskalis Australië – Barrow Island / Gorgon

Van Tunen was actief bij de bouw van een unieke waterkering en landaanwinningsactiviteiten voor het unieke LNG-project. Op circa 16 meter diepte hebben we talloze X-blokken geplaatst, een precisiewerk tot op de centimeter nauwkeurig! Werkzaamheden gebeurden onder de meest strenge Australische veiligheids- en kwaliteitseisen, waaronder:

  • Projectspecifiek vereist veiligheidssysteem, een risicoregister en specifieke werkmethoden
  • Compleet lichamelijk onderzoek bij alle projectmedewerkers
  • Uitgebreide veiligheidsinstructies voor alle medewerkers
  • Heet- en koudwerkvergunningen
  • Wekelijkse veiligheids toolbox gesprekken
  • Volledige PBM uitrusting

Hoogste Nederlandse veiligheidseisen: automatische brandblusser, overdruk, etc