03/2015 Van Oord Middle East – Das Island – Abu Dhabi

Van Tunen was actief bij de bouw van waterkeringen en landaanwinningprojecten. We voerden de werkzaamheden uit op een speciaal gebouwd eiland voor de – en gasindustrie (Aramco) onder de meest strenge veiligheids- en kwaliteitseisen, waaronder:

  • Projectspecifiek vereist veiligheidssysteem, een risicoregister en specifieke werkmethoden
  • Compleet lichamelijk en psychologisch onderzoek bij alle projectmedewerkers
  • Uitgebreide veiligheidsinstructies voor alle medewerkers
  • Heet- en koudwerkvergunningen
  • Wekelijkse veiligheids toolbox gesprekken
  • Volledige PBM uitrusting